Ảnh

Mô Tả

SL

Giá

T.Tiền

Qinlian A8 Tai Nghe Chuyên Game Mic Xanh Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Qinlian A8 Tai Nghe Chuyên Game Mic Xanh

Nhóm: Tai nghe

Quốc gia: NA

SL

Giá

67,500

T.Tiền

1,687,500

Somic 808 Tai Nghe Nhạc Chụp Tai chuyên game Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Somic 808 Tai Nghe Nhạc Chụp Tai chuyên game

Nhóm: Tai nghe

Quốc gia: NA

SL

Giá

52,000

T.Tiền

48,000

Headphone Somic 991 chuyên gmae Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Headphone Somic 991 chuyên gmae

Nhóm: Tai nghe

Quốc gia: NA

SL

Giá

62,000

T.Tiền

110,000

Apple mini K-1000 Bàn phím Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Apple mini K-1000 Bàn phím

Nhóm: Bàn phím Keyboard

Quốc gia: NA

SL

Giá

65,000

T.Tiền

65,000

Mitsumi X7 cổng USB Bàn phím chuyên game Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Mitsumi X7 cổng USB Bàn phím chuyên game

Nhóm: Bàn phím Keyboard

Quốc gia: NA

SL

Giá

80,000

T.Tiền

160,000

KB Dell SK 8115 USB chuyên game Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

KB Dell SK 8115 USB chuyên game

Nhóm: Bàn phím Keyboard

Quốc gia: NA

SL

Giá

90,000

T.Tiền

90,000

Newnem Hacker AK 5000 bàn phím chuyên dụng Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Newnem Hacker AK 5000 bàn phím chuyên dụng

Nhóm: Bàn phím Keyboard

Quốc gia: NA

SL

Giá

180,000

T.Tiền

1,800,000

ỐC BƯƠU ĐEN Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

ỐC BƯƠU ĐEN

Nhóm: Nông Sản Sạch Tươi sống

Quốc gia: Việt Nam

SL

Giá

20,000

T.Tiền

18,000

ỚT KHÔ NGUYÊN TRÁI Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

ỚT KHÔ NGUYÊN TRÁI

Nhóm: Nông Sản Sạch Quả

Quốc gia: Việt Nam

SL

Giá

70,000

T.Tiền

70,000

Búp Hạt Sen Chợ Sô Lô - CHOSOLO.COM

Búp Hạt Sen

Nhóm: Nông Sản Sạch Quả

Quốc gia: Việt Nam

SL

Giá

8,000

T.Tiền

40,000

Thành tiền (VND)

4,088,500